GIẢI PHÁP LINKQ ERP SẢN XUẤT

 • LinkQ ERP là phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể. Chuyên sâu về: Sản xuất gỗ công nghiệp, nội thất, cơ khí, dệt may, bao bì, điện tử, tôn thép,...
 • Hệ thống phần mềm được tối ưu hóa theo quy trình đặc thù của doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp Chuyển đổi số thành công, với cốt lõi là Số hóa hoạt động sản xuất.
 • Quản trị tổng thể, với các phân hệ chính như: Lập kế hoạch sản xuất, quản lý cung ứng nguyên vật liệu, tính giá thành sản xuất, quản lý tiến độ, quản lý nhân sự, chấm công - tính lương, quản lý kế toán,...

HƠN 300 DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ĐÃ ỨNG DỤNG

Với hơn 12 năm kinh nghiệm, chúng tôi đã triển khai thành công ERP tại hơn 300 doanh nghiệp sản xuất có quy mô vừa và lớn đa ngành nghề. Tiêu biểu như:

CÁC PHÂN HỆ QUẢN TRỊ

 • Quản trị sản xuất
 • Quản trị nhân sự
 • Quản trị tài chính

1. LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

 • Lập kế hoạch sản xuất theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.
 • Lập kế hoạch vật tư phục vụ sản xuất theo từng thời điểm.
 • Tính toán năng lực sản xuất để quyết định nhận thêm đơn hàng.
 • Dự báo nhu cầu tương lai, lên kế hoạch nhân sự, máy móc.

2. QUẢN LÝ KHO

 • Quản lý nhập-xuất-tồn chi tiết theo lô, từng kho và từng vị trí và số đơn hàng.
 • Quản lý đồng thời nhiều loại hàng hoá; Thiết lập cơ cấu theo địa điểm hoặc đặc tính của vật tư.
 • Quản lý theo mã vạch, barcode, giành hàng (SO); Quản lý phiếu, chứng từ và liên kết dữ liệu liên phòng ban.

3. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ ĐƠN HÀNG

 • Cập nhật tiến độ sản xuất trên từng công đoạn sản xuất theo thời gian thực.
 • Cập nhật trạng thái đơn hàng.
 • Quản lý đơn hàng trễ, đơn hàng sắp đến hạn giao.
 • Tính toán tổng năng lực sản xuất, tổng thời gian theo thời gian thực.

4. QUẢN LÝ HAO PHÍ TRONG SẢN XUẤT

 • Quản lý nhu cầu NVL; NVL sản xuất thực tế; NVL nhập trả theo lệnh sản xuất.
 • Quản lý hao phí NVL tại mỗi công đoạn, mỗi bộ phận.
 • Quản lý thời gian thực được sử dụng để sản xuất, thời gian hao phí không làm tăng giá trị gia tăng.

5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • Quản lý chất lượng sản phẩm chi tiết theo từng công đoạn.
 • Kiểm soát chất lượng NVL đầu vào, chất lượng bán thành phẩm tại mỗi công đoạn; Chất lượng sản phẩm cuối.
 • Thống kê, đánh giá các chỉ số hỏng, huỷ, tiêu hao, xác định nguyên nhân để khắc phục.

6. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

 • Tự động dự báo, kiểm soát BOM và tổng hợp các loại chi phí phát sinh để tính giá thành sản xuất, giá thành sản phẩm.
 • Khai báo định mức NVL sản phẩm (BOM).
 • Hoạch định chi phí nhân công; khấu hao tài sản; Công suất nhà máy.
 • Khai báo thời gian sản xuất, nhân lực; Kết nối dữ liệu liên phòng ban.

1. Quản lý thông tin nhân viên

 • Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, bằng cấp, kinh nghiệm, mẫu vân tay, trình độ,…
 • Quản lý quá trình làm việc tại công ty: Bộ phận, chúc vụ, thời gian làm việc, khen thưởng, kỷ luật, sức khoẻ,…
 • Quản lý mô tả công việc cho từng vị trí.

2. Tuyển dụng và Đào tạo

 • Dự báo nhu cầu tuyển dụng theo từng bộ phận, số lượng, tiêu chí nhân sự.
 • Quản lý quy trình tuyển dụng.
 • Quản lý yêu cầu đào tạo, chương trình đào tạo.

3. Quản lý chấm công

 • Quản lý chấm công: Thiết lập thời gian làm việc chuẩn, ca làm việc, quy định nghỉ phép.
 • Quản lý làm thêm giờ, tăng ca.
 • Liên kết với dữ liệu từ máy chấm công.

4. Quản lý tính lương

 • Trực tiếp lấy dữ liệu từ máy chấm công, các dữ liệu Đánh giá nhân viên, tính công điểm và lương theo công điểm, kế toán.
 • Thiết lập ngày công chuẩn, các hệ số làm ngoài giờ, tăng ca, phụ cấp, thưởng,…
 • Tính lương khối quản lý, văn phòng.
 • Tính các khoản phụ cấp, BHYT, Thuế TNCN.
 • Tuỳ chỉnh cách tính lương theo yêu cầu của doanh nghiệp.

5. Quản lý công cụ dụng cụ, ngày phép, bảo hiểm, thuế

 • Quản lý, cấp phát chi tiết công cụ dụng cụ theo từng phòng ban, nhân viên
 • Quản lý chi tiết số ngày phép của nhân viên.
 • Quản lý toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên.
 • Quản lý toàn bộ các thông tin về thuế TNCN của nhân viên.

6. Hệ thống biểu đồ báo cáo

 • Hệ thống báo cáo linh động, chuyên sâu theo yêu cầu doanh nghiệp.
 • Biểu đồ thống kê, phân tích trục quan. Giúp lãnh đạo nắm được tình hình nhân sự tức thời, chính xác với nhiều góc độ phân tích đa dạng.

1. Quản lý vốn bằng tiền

 • Theo dõi thu chi và thanh toán liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
 • Phân hệ này cho phép cập nhật các phiếu thu tiền bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các thanh toán chi phí và các thu chi khác. Các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi dòng tiền vào ra được cung cấp trong phân hệ này.

2. Quản lý mua hàng phải trả

 • Quản lý phiếu nhập mua hàng hóa, dịch vụ (trong nước và nhập khẩu), phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, phân bổ số tiền đã trả cho các hóa đơn.
 • Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải thu (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn), báo cáo lãi nợ, báo cáo công nợ, báo cáo mua hàng, báo cáo đơn hàng mua...

3. Quản lý bán hàng phải thu

 • Quản lý hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, phiếu nhập hàng bán bị trả lại, phân bổ số tiền đã thu cho các hóa đơn.
 • Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về doanh thu bán hàng (theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên, phòng ban kinh doanh...), công nợ phải thu (theo khách hàng, theo hóa đơn)..

4. Quản lý giá thành

 • Hỗ trợ tập hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí để tính giá thành sản phẩm, công trình, vụ việc,..
 • Mô hình tính giá thành áp dụng cho tất cả các loại hình sản xuất như: Sản xuất liên tục, sản xuất theo đơn hàng, sản xuất có nhiều công đoạn,...

5. Quản lý kế toán tổng hợp

 • Cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh.
 • Ngoài ra còn thực hiện tổng hợp số liệu từ tất cả các phân hệ khác, lên các sổ sách, báo cáo kế toán, báo cáo thuế...

6. Kế toán quản trị

 • Giúp nhà quản trị đặt ra các kế hoạch thu chi, kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí.
 • So sánh kế hoạch với thực tế, giúp nhà quản trị có thể theo dõi các chỉ tiêu nào bị lệch, tìm lý do tại sao chỉ tiêu đó lại lệch so với kế hoạch.
 • Theo dõi diễn biến các chỉ tiêu qua từng thời kỳ. So sánh chỉ tiêu của kỳ này với kỳ khác.

GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH

Trong suốt hành trình hơn 12 năm triển khai ERP Sản Xuất cho nhiều doanh nghiệp đa ngành nghề, chúng tôi có đủ tự tin về chuyên môn các ngành: Gỗ, Cơ khí, Dệt may, Tôn thep, Bao bì, Điện tử, Thực phẩm, Chăn nuôi,... Và sẵn sàng cùng doanh nghiệp giải quyết các bài toán khó về tinh gọn quy trình, tính giá thành,...

CHÚNG TÔI MANG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chúng tôi có niềm tin rằng việc Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp sản xuất sẽ rất khác biệt so với các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ. Sự khác biệt này xuất phát chủ yếu đến từ đặc thù của ngành hàng, quy mô nhân sự lớn và chuỗi cung ứng trải rộng cả trong và ngoài nước. Đồng thời tính liên kết mật thiết giữa nhiều bộ phận trong quá trình sản xuất cũng là thách thức lớn khi doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi số.

Hãy cùng trải nghiệm doanh nghiệp số cùng LINKQ ERP dưới góc độ của từng bộ phận/phòng ban trong doanh nghiệp sản xuất.

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI LINKQ 7S

Với triết lý “Cùng hợp tác với khách hàng để tạo ra sản phẩm phù hợp nhất, giá trị nhất”,
LinkQ ERP không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và được cụ thể hóa trong quy trình triển khai LinkQ 7S

Bước 01: Share - Chia sẻ thông tin

 • Khởi động dự án, đại diện hai bên sẽ tiến hành ký kết các biên bản cam kết hợp tác chính thức. Bao gồm:
  Hợp đồng: Thống nhất các nguyên tắc hợp tác, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên. Các điều khoản thanh toán và bảo lãnh (nếu có).
 • Bảo mật thông tin: Hai bên cùng cam kết bảo mật thông tin nội bộ của nhau vĩnh viễn. Các điều khoản ràng buộc về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo mật.
 • Thống nhất kế hoạch triển khai: Hai bên cùng đi đến thống nhất kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn. Bầu trưởng dự án mỗi bên và các nhân sự cùng tham gia dự án.

Bước 02: Survey- Khảo sát quy trình

 • Đội ngũ LinkQ ERP sẽ đến trực tiếp văn phòng và nhà máy để tiến hành khảo sát hoạt động thực tế hằng ngày.
 • Khách hàng cung cấp các quy trình, mẫu biểu báo cáo đang sử dụng cho LinkQ ERP. LinkQ ERP tiến hành khảo sát thực tế hoạt động, quy trình quản lý, ghi nhận và phân tích các nghiệp vụ tại các phòng ban. Bằng các phương pháp nghiệp vụ như: Phương pháp quan sát và phương pháp phỏng vấn trực tiếp.
 • Hai bên thống nhất và ký xác nhận Biên bản khảo sát.

Bước 03: Solution - Phân tích tài liệu giải pháp

 • Căn cứ vào Biên bản khảo sát, LinKQ ERP sẽ tổng hợp thông tin và soạn thảo Tài liệu giải pháp. Bao gồm:
 • Tư vấn: Giúp tối ưu hoá quy trình hoạt động hiện tại.
 • Tính năng quản trị: Mô tả và liệt kê chi tiết các tính năng của từng phân hệ quản trị trong phần mềm.
 • Thống nhất: Trưởng dự án hai bên cùng ký kết xác nhận hoàn thành Tài liệu giải pháp.

Bước 04: Structure - Cấu trúc phần mềm

 • Tài liệu giải pháp sẽ được chuyển giao sang Trung tâm lập trình LinkQ ERP.
 • Tại đây hệ thống phần mềm sẽ được lập trình dựa trên cấu trúc và các tính năng đã được thống nhất trước đó.
 • Nền tảng cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL 2016
 • Ngôn ngữ lập trình: C#.NET
 • Bảo mật: Mã hoá dữ liệu và bảo mật cấp độ dòng.

Bước 05: Standard - Chuẩn hoá phần mềm

 • Giai đoạn chuẩn hoá phần mềm giúp đảm bảo hệ thống phần mềm phải đảm bảo 100% các tiêu chuẩn khắt khe trước khi bàn giao. Bao gồm:
 • Tiêu chuẩn chung: Bao gồm các tiêu chí về tốc độ xử lý, hiệu suất ổn định, giao diện thân thiện dễ sử dụng...
 • Đối sánh chính xác: Đối chiếu với Tài liệu giải pháp để tránh việc bỏ sót các tính năng đã cam kết.
 • Nhập liệu mẫu: Đặt bản thân vào vị trí khách hàng để nhập liệu mẫu, đối chiếu với thực tế để kiểm tra mức độ chính xác của dữ liệu. Đồng thời đo đạt trải nghiệm khi sử dụng phần mềm.

Bước 06: Setting - Cài đặt và hỗ trợ nhập liệu

 • Hệ thống phần mềm sẽ được bàn giao đến khách hàng để tiến hành ứng dụng vào thực tế. Bao gồm:
 • Hướng dẫn nhập liệu: LinkQ ERP sẽ hướng dẫn các bộ phận liên quan tiến hành nhập dữ liệu lên phần mềm.
 • Đối chiếu dữ liệu: Dữ liệu mới nhập sẽ được theo sát để đảm bảo độ chính xác với thực tế.
 • Hiệu chỉnh: Khách hàng đề xuất các tiêu chí để hiệu chỉnh phần mềm tối ưu hơn. Nghiệm thu: Hệ thống phần mềm sau khi hoạt động trơn tru, hai Bên sẽ tiến hành Nghiệm thu hợp đồng.

Bước 07: Securities - Bảo hành

 • Trung tâm chăm sóc khách hàng sẽ đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng phần mềm. Với các nhiệm vụ như sau:
 • Hướng dẫn sử dụng: Sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng để tư vấn giải đáp thắc mắc, hỗ trợ trong quá trình sử dụng.
 • Bảo hành & bảo trì: Thường xuyên bảo trì hệ thống, cập nhật các thông tư và quy định mới lên phần mềm.
 • Đào tạo: Hỗ trợ khách hàng đào tạo nhân sự mới tiếp quản phần mềm.

TẠI SAO NÊN CHỌN LINKQ ERP

1. Vai trò LinkQ ERP trong Chuyển đổi số?
LinkQ ERP là nòng cốt công nghệ trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Đặc biệt với các doanh nghiệp sản xuất, chúng tôi đóng thêm vai trò trong tư vấn tối ưu quy trình và các nghiệp vụ quản trị sản xuất.
2. LinkQ ERP dùng công nghệ nào?
LinkQ ERP sử dụng C#.Net làm ngôn ngữ lập trình và Microsoft SQL Server 2016 làm nền tảng cơ sở dữ liệu. LinkQ ERP ưu việt bởi hiệu suất hoạt động ổn định, bảo mật dữ liệu cao cấp và cơ sở dữ liệu đám mây.
LinkQ ERP hoạt động nhanh chóng, mượt mà trên đa nền tảng như: Window, website, ứng dụng di động, offline.
3. LinkQ ERP có theo quy trình của doanh nghiệp không?
Giải pháp LinkQ ERP được nghiên cứu, lập trình và tối ưu hoá theo đặc thù quản trị của khách hàng. Doanh nghiệp sẽ nhận được một hệ thống phần mềm chuyên biệt độc nhất, được may đo vừa vặn với quy trình hoạt động và đặc thù trong quản trị cho doanh nghiệp của mình.
4. Có thể sử dụng LinkQ ERP ở nhiều nhà máy không?
Nhà quản lý có thể theo dõi các đầu việc chi tiết từ xa trên mọi thiết bị như: Máy tính, điện thoại thông qua mạng internet hoặc mạng nội bộ. Dữ liệu vận hành luôn được cập nhật tức thì. Đồng thời LinkQ ERP vận hành đồng bộ nhiều nhà máy khác nhau.
5. Có các ngôn ngữ nào?
LinkQ ERP tích hợp tiếng Việt, Anh, Trung, Hàn, Nhật. Giúp cho các công ty đa quốc gia vận hành trơn tru nhanh chóng giữa nhiều nhà máy.

Bạn cần trao đổi trực tiếp?

Kết nối ngay với chúng tôi để được chuyên gia tư vấn hoàn toàn miễn phí!

ĐĂNG KÝ DEMO ERP

Hotline